Onderzoek

Er zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk. In een intake met de betrokkenen wordt nagegaan welk onderzoek nodig is. Ook leerlingen bij wie geen vermoeden is dat er sprake is van dyscalculie, worden op de praktijk onderzocht en geholpen. Dit kunnen leerlingen zijn die achterstanden hebben opgelopen door bijvoorbeeld taal- of aandachtsproblemen of leerlingen die meer tijd nodig hebben om zich rekenvaardigheden eigen te maken.

 

Rekenonderzoek

Uitgebreid

In een uitgebreid rekenonderzoek worden alle rekenonderdelen die de leerling tot dan toe heeft geleerd in kaart gebracht. Niet alleen vaardigheden als optellen en aftrekken maar ook redactiesommen, getalbegrip, klok en meten.

Kort

Bij een kort rekenonderzoek worden alleen die vaardigheden in kaart gebracht waarvan de ouder of leerkracht weet of vermoedt dat dit een probleem vormt.

 

Diagnose dyscalculie

Een volledig dyscalculie onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een rekenonderzoek waarin alle rekenvaardigheden die tot dan toe geoefend zijn (dus afhankelijk van de leeftijd van de cliënt) in kaart worden gebracht
 • een onderzoek naar het getal-inzicht
 • een onderzoek naar het geautomatiseerd rekenen
 • een volledig intelligentie onderzoek
 • een onderzoek naar geheugen, taalvaardigheid, concentratie, rekenbeleving en werkhouding (o.a. planningsvermogen).

Er wordt o.a. gewerkt volgens het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen en de DSM 5. Er worden allerlei diagnostische instrumenten ingezet zoals de 3 DM dyscalculie en/of de Nederlandse Dyscalculie Screener van Boom of de Zareki van Pearson.

Behandeling

Na een intakegesprek en eventueel een onderzoek wordt de reken- of wiskunde begeleiding gestart.

 

Basisschool leeftijd

De rekenbehandelingen voor kinderen van 7 tot ongeveer 12 jaar duren meestal 45 minuten. De eerste minuten worden zo nodig getalbegrips – en automatiseringsoefeningen gedaan bijvoorbeeld met een getallendictee, tafels of sommen tot 20. Vervolgens worden rekenonderdelen zoals de klok of breuken behandeld. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de doelen van het handelingsplan en de onderwerpen van dat moment uit de klas. Het laatste gedeelte worden verhaaltjessommen gemaakt waarin het geoefende weer terug komt of wordt een rekenspel gedaan.

De leerling krijgt vrijwel altijd huiswerk op. Het is de bedoeling dat er drie keer per week ongeveer 15-20 minuten wordt geoefend. Jonge kinderen maken het huiswerk samen met één van de ouders. De leerlingen nemen het huiswerk de week erna mee naar de praktijk.

 

Middelbare school leeftijd

De behandeling van kinderen van 12 tot 18 duren meestal 60 tot 75 minuten.

Er kan reken- of wiskunde hulp worden gegeven of een combinatie van die twee. Meestal wordt eerst besproken wat er op school is behandeld en wordt zo nodig instructie op maat gegeven. Vervolgens worden samen opgaves gemaakt waarbij de leerling de stappen leert verwoorden. Tot slot wordt de leerling geholpen om het nieuwe huiswerk te plannen.

In de les wordt, als dat nodig is, stil gestaan bij eventuele sociaal-emotionele problemen die soms aanwezig zijn zoals rekenangst of een negatief zelfbeeld. Verder worden toetsen voorbereid door een opzoekboekje te maken met daarin de behandelde formules of te nemen stappen. Kinderen met een dyscalculie verklaring mogen deze boekjes vaak bij een toets gebruiken als naslagwerk.

Cursus Leren leren

Het is mogelijk een cursus Leren leren te volgen. Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen die moeite hebben met plannen, om grote hoeveelheden feiten in hun hoofd te krijgen of teksten samen te vatten. Kinderen komen er met deze cursus achter hoe zij het beste iets onder de knie krijgen en leren dit toe te passen in hun dagelijks leven. Deze cursus is een combinatie van achtergrond informatie en praktische speelse oefeningen zowel in een werkboek als online.

 

Werkgeheugen training

Een andere cursus is de Cogmed werkgeheugen training. Deze is voor kinderen die moeite hebben om zich te concentreren, om instructies of een verhaal te volgen, dingen vergeten en veel problemen hebben met hoofdrekenen. Bijkomend voordeel van deze training is dat je onder andere leert omgaan met faalervaringen en je in gaat zien dat vermijden niet helpt als je iets wilt leren. Voor meer informatie: klik hier.

Diagnose onderzoek

 • Een volledig dyscalculie onderzoek kost tussen de 795 tot 995 euro
 • Een dyscalculie onderzoek als er al een IQ meting is gedaan kost tussen de 595 en 790 euro
 • Een uitgebreid rekenonderzoek kost tussen de 300 tot 495 euro
 • Een kort rekenonderzoek kost tussen de 199 tot 295 euro
 • De onderzoeken zijn altijd inclusief intake, onderzoeksverslag en een adviesgesprek.
 • Als er sprake is van dyscalculie wordt er een dyscalculieverklaring verstrekt.

 

Behandeling

 • Een behandelsessie kost tussen de 30 en 75 euro, afhankelijk van de tijdsduur en locatie
 • Alle kosten zijn inclusief btw.